Liên hệ

Brands & Agencies

One-Stop Solution for Influencer Marketing

Số người có tầm ảnh hưởng

140,692


Tổng số khán giả

72,463,356


Tổng số lần xem

92,089,491,496

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Nền tảng AnyTag mang đến việc tuyển dụng những người có tầm ảnh hưởng, quản lý và phân tích cho bạn, cung cấp thông qua một giải pháp mạnh mẽ duy nhất.

Hơn 500 nhà sáng tạo độc quyền

Hơn 140.692 người có tầm ảnh hưởng trong cơ sở dữ liệu.

Người có tầm ảnh hưởng khác nhau, từ nhỏ đến lớn.

Tham gia vào hơn 17 thị trường

BẢNG ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU

AnyTag cho phép bạn cắt giảm thời gian dành cho việc tiếp thị có ảnh hưởng. Chúng tôi cung cấp công nghệ, bạn kiểm soát kết quả.

24/7 monitoring and reporting

Access to extensive influencer database

Download campaign reports at anytime

Recommend the right influencers through our technology

HỖ TRỢ NỘI DUNG

Xây dựng các chiến lược tiếp thị có ảnh hưởng và ý tưởng nội dung, mang lại lòng trung thành thương hiệu tốt nhất, chụp và chỉnh sửa bởi đội ngũ sản xuất của chúng tôi.

ĐỘI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG

AnyTag cung cấp cho bạn truy cập trong khu vực ở châu Á và sự hỗ trợ của đội ngũ hỗ trợ địa phương chuyên nghiệp.

COLLABORATE WITH CREATORS

COLLABORATE WITH MICRO-INFLUENCERS