Liên hệ

Category :

Vlog, entertaiment, commentary

Birth Place :

Komtum, Vietnam

Interest :

-


Followers Total


Youtube

Instagram

Facebook

Twitter

Nong Phrae Ploen 1/1

Bóc Phốt Giọng Hát Thật Của Hoa Vinh - “Ngắm Hoa Lệ Rơi”

Ohsusu Gọi Tên Vanh Trong Đêm Với Siêu Phẩm “GIẤC MỘNG CA SĨ (PARODY) - VANH LEG”"